Vyhľadávanie v Čitateľskom denníku:

Vyhľadávanie pomocou AltaVisty:
Vyhľadávanie pomocou Google:Tretí ročník predstavoval zlatú strednú cestu - teraz sme si zo štrnástich doporučených diel vyberali päť. Tu sa asi začína prejavovať vek môjho čitateľského denníka. V dnešných osnovách by ste niektoré diela asi hľadali márne.:-)

A ako som vyberala ja? 1. Erich Maria Remarque, Traja kamaráti
 2. Ernest Hemingway, Komu zvonia do hrobu
 3. Romain Rolland, Peter a Lucia
 4. Maxim Gorkij, podľa výberu
 5. Výber z medzivojnovej poézie
 6. Ladislav Nadasi - Jégé, Adam Šangala
 7. Milo Urban, Živý bič
 8. Jozef Cíger - Hronský, Jozef Mak
 9. Peter Jilemnický, Kompas v nás, Pole neorané
 10. František Švandtner, Nevesta hôľ
 11. Margita Figuli, Tri gaštanové kone
 12. Dobroslav Chrobák, Drak sa vracia
 13. Ivan Olbracht, Nikola Šuhaj lúpežník
 14. Karel Čapek, Válka s mloky


Posledná aktualizácia:

Valid HTML 4.01!

NAJ.sk