Alois Jirásek - Filozofská históriaVydavateľstvo: Smena, edícia Dielo

Rok vydania: 1954

Ilustroval: Adolf Kašpar

Preklad: Anton Plevka

Príbeh sa odohráva koncom apríla 1847 v Litomyšli. Hovorí o študentoch študujúcich filozofiu.

U slečny Elis bývali na podnájme štyria študenti: Vavřena, Frybort, Zelenka a Špína.

Vavřena chodil vyučovať k bohatej rodine Roubínkovcov ich syna Fricka. Okrem nej mali aj dcéru Lotty, povestnú krásavicu. Bývala u nich aj Lenka, sirota. Medzi ňou a Vavřenom boli vzájomné sympatie, ktoré prerástli v lásku. Frybort a Špína mali radi mladé dievča Márinku. Márinka dávala prednosť krajšiemu Frybortovi. Zelenka, posledný zo študentov, sa okrem štúdia o nič nezaujímal.

Bolo pred prvým májom a vedenie školy zakázalo majáles. Študenti sa proti tomu vzbúrili a majáles usporiadali. Medzi Lenkou a Vavřenom sa utužilo priateľstvo. Navzájom si vymieňali české knihy. Lenkin strýko, už nebohý, bol vlasteneckým kňazom. Od neho sa dostalo Lenke dobrej výchovy. Slečna Elis zistila, že Lenkin strýko bol jej milý. Vavřena sľúbil, že Lenku niekedy dovedie a zoznámi ich.

Bol deň majálesu. Na ňom sa udialo veľa vecí. Vavřena doviedol Lenku k slečne Elis, ktorá bola s Márinkou. Spoločne sa bavili o strýkovi. Vavřena sa sľúbil na štvorylku slečne Lotty, ale pri Lenke na to pozabudol. Špína uvidel Márinku a Fryborta, ako sa bozkávajú a všetko pochopil. Roubínkovci sa nahnevali na Vavřenu a dali mu výpoveď. Miesto neho najali študenta Brožku, ktorým neboli veľmi nadšení. Bol to však Vavřenov priateľ, ktorá robil sprostredkovateľa medzi ním a Lenkou. Lenka s Márinkou sa spriatelili a spolu chodievali do blízkeho lesa Nedošínskeho hája, kde sa obyčajne stretli s Vavřenom a Frybortom. Pani Roubínková však zistila aj toto a bolo po schôdzkach.

Nastal deň skúšok. Vavřena, Frybort a Zelenka ich zložili, Špína nie. Rozhodol sa, že pôjde do kláštora. Ostatní študenti sa tiež rozpŕchli na prázdniny. Na jeseň opäť prišli. Celá Litomyšl sa chystala na filozofský ples. Na ňom Vavřena tancoval len s Lenkou a Lotty, hoci ju zvolili za kráľovnu plesu, nebola spokojná.

Prišla revolučná jar 1948. Študenti zakladali légie. Fryborta a Vavřenu zvolili za dôstojníkov. Odišli brániť Prahu. Na barikádach sa stretli so Špínom. Netešili sa zo stretnutia dlho, lebo Špína padol. Praha padla tiež a nastalo zatýkanie. Frybort s Vavřenom museli na čas utiecť. Lenka sa nasťahovala k slečne Elis.

O krátky čas sa slávili dve svadby: najskôr sa ženil Frybort s Márinkou, potom Vavřena s Lenkou. Lotty ostala slobodná.