Božena Němcová - V zámku a pod zámkomVydavateľstvo: L. Mazáč
v Prahe

Rok vydania: 1940

Ilustroval: Josef Vodrážka

Dej románu sa odohráva hlavne v zámku a pod zámkom. Hlavné postavy sú ľudia z najrôznejších vrstiev - šľachty, meštianstva aj chudoby. Román rieši sociálne problémy.

Na zámku je vzruch. Prišla grófka Skočdopolová von Springefeld so svojím manželom, psíkom Jolim a služobníctvom.

Grófka nie je zlá, ale je rozmaznaná bohatstvom. Jej manžel je čestný človek, ktorý musí vyhovovať rozmarom svojej ženy, akým je napríklad psík Joli. Pani má komornú mamzel Sáru, ktorá využíva paninu dobrotu a okráda ju, kde môže.
K služobníctvu patrí aj pisár Kalina, ktorého majú povýšiť, no psík mu skríži plány, chyžná Klárinka, jeho milá, dcéra kľučiarky, ktorá verne slúži Skočdopolovcom.

V osade pod zámkom vypukne cholera z biedy, hladu a špiny. Medzi prvými na ňu zomrie vdova Karásková s malým synčekom Josífkom. Druhý syn vdovy Karáskovej, malý Vojtěch, ostal sám. Ujal sa ho dobrý krajčír Sýkora, ktorý trel biedu, ale bol statočný a Vojtěch istý čas vyrastal s jeho piatimi deťmi.

Do zámku prišli hostia. Mamzel Sára sliedila, kde mohla, až dosiahla, že sa do nej zaľúbil komorník Jacques. Ich nepozornosť pri obede zavinila, že psík Joli ušiel. Akurát vtedy sa rozšírila správa, že okolo zámku sa potuluje besný pes. Panej prišlo zle, vyslala hľadať sluhov a sľúbila veľkú odmenu tomu, kto jej prinesie psíka. Našiel ho Vojtěch, ktorý sa vracal z návštevy od Klárinky. Spolu s Kalinom ho odniesli do zámku. Kalinovi to vynieslo povýšenie za kočiša a Vojtěcha si vzala pani do zámku za lokaja. Myslela si, že tým spraví dobrý skutok, ale Vojtěch by bol šťastnejší u Sýkorovcov. Jeho povinnosťou bolo dozerať na Joliho. Raz si vyšla pani s manželom a Vojtěchom na prechádzku. Doma ostala len mamzel Sára. Na návštevu jej prišiel komorník Jacques. Spolu klebetili o Skočdopolovcoch, mamzel sa priznala, ako okráda paniu a robili spoločné plány do budúcnosti. Keď boli v najlepšom, začuli zvonec vedúci do paninej izby. Bolo zle. Pani sa vrátila skôr a vypočula ich rozhovor. Okamžite dala Sáre výpoveď. Ochorela na choleru a doktor robil všetko možné, aby ju vyliečil. Zotavovala sa pomaly a za obetavej pomoci starej kľučiarky Marjánky a chyžnej Klárky. Spoznala ich dobré srdcia a po vyliečení dala Klárke veľké veno k svadbe s Kalinom a povýšila ju na komornú. Adoptovala si sirotu Emila, ktorý sa stal Vojtěchovým priateľom. Vojtěcha poslala študovať na doktora.

S manželom odišli do Talianska, pretože potrebovali zmenu podnebia a vzali aj Emila. Pani sa zotavila na tele i na duši, Vojtěch pilne študoval na doktora a život v zámku a pod zámkom sa zmenil k lepšiemu.